onze missie

Vele in Nederland hebben een beeld van een slager die niet zo positief is voor de branche, in de afgelopen periode zijn er vele filmpjes gepubliceerd van dieronvriendelijk gedrag op slachthuizen, door dierenrechtenorganisaties, zoals animal rights.

Ondanks de werkmethode van de dierenorganisaties, is de pure slager het wel met hen eens dat hier een stop opgezet moet worden.

De pure slager distantieert zichzelf daarom ook van dit gedrag.

Dieren hebben een gevoel, en dienen ten aller tijde met respect behandeld te worden, en zeker met name op slachthuizen en transport.

 

Pieter IJpelaar heeft de pure slager opgericht, niet alleen voor het verkopen van vlees en vleeswaren, maar met een doel.

Dierenwelzijn, de boeren, Co2, gezondheid, en ook uw portemonnee staan bij de pure slager hoog in het vaandel, deze punten hebben allemaal te maken met een gezond en verantwoord product.

Door uw producten te kopen bij de pure slager helpt u hieraan mee, en strijdt u mee om het doel van de pure slager te verwezenlijken.

 

De pure slager kan dit niet alleen, hij heeft daarom de hulp nodig van u als consument, strijdt mee voor een beter milieu, dierenwelzijn en voor de boer.