Spring naar content

Binnen een straal van 32 km, vanaf 20 euro gratis bezorgd, Buiten straal van 32 km vanaf 50 euro gratis bezorgd

voor 15:00 uur besteld, is de volgende dag in huis

Klanten beoordelen ons met een 9.4/10

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.depureslager.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van onze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel De Pure Slager zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan De Pure Slager niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Pure Slager garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Pure Slager wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer De Pure Slager links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door De Pure Slager worden aanbevolen. De Pure Slager aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door De Pure Slager niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.depureslager.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

 

Informatie gebruiken

De Pure Slager behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Pure Slager of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Auteursrecht.

De foto’s en video’s die op de site van de pure slager staan, zijn uitdrukkelijk van de pure slager zelf. Deze zijn verboden door derde te gebruiken, indien er toestemming voor is. Bij misbruik van foto’s, zal u verantwoordelijk gehouden worden, met een boete clausule van 200 euro per dag, per foto tot een maximum 20.000 euro.

Wijzigingen

De Pure Slager behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan ons te melden. Zo kan De Pure Slager vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

 

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van De Pure slager?

Als je een kwetsbaarheid ontdekt in het ICT-systeem van De Pure Slager, vragen wij je om:

 • zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven;
 • je bevindingen te melden via info@depureslager.nl
 • de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost;
 • verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen;
 • je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van De Pure Slager vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

 

Maak geen misbruik van de ontdekking

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-service-aanvallen of social engineering.

 

Wat doen wij bij een melding van responsible disclosure?

Heb je een melding gemaakt over een zwakke plek in ons ICT-systeem? Dan gaan het wij daar als volgt mee aan de slag:

 • Als jouw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden we geen juridische consequenties aan deze melding.
 • We behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • We houden je van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door jouw geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem uiterlijk binnen 60 dagen op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze wij hierover publiceren.

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.